La representació LGTB arriba als mínims històrics en la cultura cinematofràfica

Les xifres parlen per si soles. Segons l’Associació Gai i Lèsbica contra la Difamació (GLAAD), la representació LGBT arriba als mínims històrics a Hollywood. Tan sols el 12,8% de pel·lícules estrenades als Estats Units l’any passat tenia algun tipus de contingut LGBT, i en la majoria de treballs que incloïen a personatges queer, la seva presència en pantalla durava de mitjana menys de 5 minuts. A més, la participació d’homes gais blancs és la més freqüent, i hi ha poca diversitat racial i de gènere. En l’informe es demostra finalment com l’àmplia majoria d’aquestes representacions estan sistemàticament estereotipades i danyen de forma conscient la imatge del col·lectiu.

Sumant-se a aquestes dades, notícies com la de que Scarlett Johansson, dona blanca cis hetero, interpretaria la història d’un important home trans, o Jack Whitehall, home blanc cis hetero, interpretaria al primer personatge obertament gai en un blockbuster de Disney, el qual s’utilitzaria a més com a enfocament còmic i reproduiria estereotips gai, només ha generat més controvèrsia.


S’havia normalitzat el comentari de que tota persona, independentment de la seva orientació sexual o identitat de gènere, hauria de ser lliure d’interpretar a un personatge LGBT. No obstant això, les xifres mostren com tots els papers, tant els dels personatges del col·lectiu com no, estaven en la seva àmplia majoria interpretats per actors i actrius cis hetero. Aquesta situació dibuixa un clar paral·lelisme amb elsantics teatres grecs, on els homes interpretaven tots els papers, inclosos els de les dones.


Una onada de crítiques està arribant finalment a Hollywood a causa de la manca de representació LGBT a la indústria del cinema. El col·lectiu critica que no es contractin a persones LGBT ni tan sols en les poques pel·lícules amb representació d’aquest grup. Aquest fet està obrint espais com la ‘Transgender In Hollywood Roundtable’ on artistes trans, les més perjudicades en la manca de representació, poden donar propostes sobre el que hauria de fer la indústria al respecte.


En paraules de l’actriu transgènere Jamie Clayton: “El que vull veure en el futur d’aquesta indústria per a les persones trans és que se’ns permeti participar en les audicions, que se’ns permeti estar a la sala d’escriptors, ser admeses a les oficines de producció, ser admeses darrere les càmeres. I és que si volem crear una autèntica experiència trans en el cinema, hauríem d’involucrar persones trans”


Potser, després de la mínima representació LGBT en la història del cinema, ha arribat el moment en què ens preguntem com volem que es representin les minories oprimides en la nostra cultura.

Guille Chirino @GuilleChirino

Deixa un comentari