La necessitat de protocols antiracistes als centres educatius

La manca de protocols antiracistes als centres educatius invisibilitza i nega el racisme estructural que es troba arrelat a la nostra societat. Així doncs, desempara i desprotegeix totes les persones racialitzades que estudien i són vulnerables a agressions racistes. Els centres educatius haurien d’instaurar mesures per evitar i pal·liar tota mena de discriminació per motius de raça o ètnia que es produeixi a les aules.

Treballar contra el racisme ha d’implicar l’educació com a base, per poder entendre la seva estructura, l’organització de la societat que beneficia a les persones no racialitzades i adonar-se de les creences racistes socialment acceptades. Una educació que té present l’antiracisme, desenvoluparà el camí a la desestructuració del racisme arrelat a la nostra societat.

Actualment, la creació de protocols de gestió o prevenció de violències racistes als centres educatius no és una prioritat ni una eina considerada com a necessària. En conseqüència, quan es dóna qualsevol classe de violència racista, des de comentaris vexatoris fins agressions físiques, les víctimes no tenen cap eina de denúncia ni suport.

La gestió de les violències racistes és fonamental per erradicar aquestes conductes i ideologies de les nostres institucions. Convé ressaltar que moltes alumnes que pateixen violències racistes no se senten segures i còmodes d’explicar-ho als responsables dels centres educatius perquè són plenament conscients que no ho consideraran rellevant.

La creença del fet que les violències racistes són excepcionals i tractar-les com a casos aïllats, només encobreix el racisme i genera una violència silenciosa o fa que la víctima no pugui expressar-se per falta de serietat i comprensió.

En definitiva, és molt necessari que tots els centres educatius es plantegin com actuar en contra del racisme i planifiquin la creació d’un protocol específicament antiracista, on les persones racialitzades escolaritzades puguin rebre suport en cas de qualsevol mena de violència racista on aquestes mai es minimitzin.

Aichata Fofana
Responsable d’antiracisme

Deixa un comentari