El centre d’una universitat és l’estudiantat, no el mercat!

La 17ª edició de la UPFeina d’enguany s’ha celebrat de manera virtual; tot i això, la normalitat universitària torna després d’un excepcional curs on les estudiants hem hagut d’adaptar-nos a un sistema híbrid amb mancances. Tornem a la universitat, però alarmades i seguint amb preocupació com hi continua havent una influència del sector privat i una mercantilització dels drets de l’estudiantat en pràctiques, amb una passivitat de les institucions (que hi participen al costat d’aquestes empreses) en aportar solucions i regularitzar els drets laborals en favor de l’estudiantat que treballa i estudia alhora: les becàries que fan pràctiques curriculars o extracurriculars.

La fira de la UPFeina és un bon exemple de la continuïtat d’aquesta normalitat que va en detriment del sistema universitari públic i de l’estudiantat de classe treballadora, que és utilitzat per a la persecució de beneficis a canvi de no res. Hi ha greus problemes al sistema universitari a l’hora de considerar quina és la finalitat que l’estudiantat ha de tenir un cop s’ha format: un interès social? O més un interès econòmic? Resulta evident que respon a les dinàmiques del mercat i de les grans empreses, ja que la decisió que una estudiant ha de prendre envers el seu futur es veu influenciada per les oportunitats que el mercat ofereix. La crisi pandèmica que hem viscut i seguim vivint ha donat a conèixer moltes deficiències i un canvi de paradigma de les relacions laborals: és important aprofitar aquest canvi de percepció sobre les relacions laborals per aprofundir en solucionar les mancances dels treballs precaris que l’estudiantat en pràctiques arrossega.

El Decret Llei (592/2014), que regula les pràctiques acadèmiques externes, fa un ús flexible i obert en favor d’aquestes empreses i entitats bancàries, una opcionalitat que obstaculiza l’assoliment d’unes òptimes condicions exigibles per a la qualitat de les pràctiques. Un dels riscos rellevants que deixen l’estudiantat en una situació de vulnerabilitat és la inexistència d’una limitació horària que pugui ser comptabilitzada amb l’activitat acadèmica i quotidiana. Exigim que la condició d’estudiant en pràctiques quedi recollida a l’Estatut del Treballador, ja que està aportant un recurs humà a l’empresa i ha de tenir un reconeixement jurídic i (de manera obligatòria) econòmic, per mitjà d’una remuneració d’acord amb un conveni signat amb l’empresa i en tots els casos donat d’alta a la Seguretat Social. Actualment, està considerat que la relació entre les parts és estrictament acadèmica i que s’estableix per un conveni de pràctiques que no atribueix a l’estudiantat els mateixos drets que existeixen en altres relacions laborals: això fa que el dret a una indemnització per acomiadament no quedi reconegut, i pot portar l’empresa a trencar el conveni establert en qualsevol moment si ho veu oportú, la qual cosa suposa inestabilitat i incertesa per a l’estudiantat. Els costos de les pràctiques han d’estar totalment assumits per les empreses, i la universitat ha d’augmentar i garantir el procés d’ofertes de les places.

És un pas important per millorar el sistema universitari, reconèixer l’estudiantat en pràctiques com es mereix, amb la dotació de drets i deures que les empreses han de complir per vetllar per les condicions laborals de totes les persones que aporten a la seva entitat. Les estudiantats que

fan pràctiques es mereixen el reconeixement de ser part d’una societat on sentin que allò que aporten no és “gratis” i que tenen el dret a tenir un treball digne, compatible amb els estudis i sense cap mena d’explotació precària. Garantir-ho és fer efectiu el dret de l’educació universitària, de no expulsar a ningú de l’educació superior per motius econòmics, d’una educació 100% pública sense preus de matrícula desorbitats, i sense cap privilegi de l’Administració cap a les universitats privades: és un dret que cal assegurar que tothom té garantit.

Per això, la defensa que fem des de l’AEP per una universitat pública, gratuïta, de qualitat, igualitària i solidària, va en contra de la fira UPFeina i de tots aquells esdeveniments duts a terme a la universitat que no posin l’estudiantat al centre i no promoguin el coneixement acadèmic, promocionats per empreses privades que no tenen estupor en precaritzar les condicions laborals de l’estudiantat i de la classe treballadora.

Organitzem-nos i erradiquem totes les dinàmiques de mercat dins de la universitat pública!

Pau Soler
Federació UPF

Deixa un comentari